[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
สภา อบต.
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไป
กฏหมายจัดตั้ง อบต.
เบอร์โทรศัพท์ ผู้ใหญ่บ้านในตำบลดงมะไฟ
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และศูนย์อำนวยความเป็นธรรมฯ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.ดงมะไฟ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ดงมะไฟ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดงมะไฟ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ ตามแบบ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ 2557
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
รายงานการประชุมสภา
แผนจัดหาพัสดุ ตามแบบ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ 2558
หลักเกณฑ์การรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนชรา ผู้ป่วยเอดส์ อบต.ดงมะไฟ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ มิ.ย. - ส.ค. 57 อบต.ดงมะไฟ
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง พ.ค. - ก.ย. 57 อบต.ดงมะไฟ
ประกาศเชิญชวนผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ EGP อบต.ดงมะไฟ ปี 57-58 จำนวน 5 โครงการ
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดงมะไฟ
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงมะไฟ
https://www.facebook.com/dongmafailocal/photos/?tab=album&album_id=1602846233346081
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ดงมะไฟ
https://www.facebook.com/dongmafailocal/photos/?tab=album&album_id=1600987913531913
เดินประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2 การไปออกเสียงประชามติ
https://www.facebook.com/dongmafailocal/posts/1565408493756522
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคระบาดในนาข้าว โครงการโดย นวก.การเกษตร อบต.ดงมะไฟ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1566374433659928.1073741878.1431812080449498&type=3
วันผู้สูงอายุ อบต.ดงมะไฟ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1543935135903858.1073741871.1431812080449498&type=3
การแข่งขันกีฬา อบต.ดงมะไฟ ประจำปี 2559
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
 
 

 
  ip ของคุณ คือ 107.21.149.142
ออนไลน์
3 ip
วันนี้
429 ip
เมื่อวาน
ip
เดือนนี้
429 ip
เดือนที่แล้ว
16833 ip
ปีนี้
137218 ip
ทั้งหมด
248566 ip
เริ่มนับ19 มิถุนายน 2558
 55 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน(เพาะเห็ดนางฟ้า)
    ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ [ เข้าชม/Comment 10/0 ]
55 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว
    โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ดงมะไฟ ได้รับการสนับสนุนจาก สนง.พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จ.สกลนคร [ เข้าชม/Comment 26/0 ]
55 เดินประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2
    การไปออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม วันที่ 7 สิงหาคม 2559 [ เข้าชม/Comment 125/0 ]
55 Animation (ร่างรัฐธรรมนูญ 2559)
    Animation (ร่างรัฐธรรมนูญ 2559) [ เข้าชม/Comment 45/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต อบต.ดงมะไฟ ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต อบต.ดงมะไฟ ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งเสาหลักที่สำคัญในประชาคมอาเซียน
ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
     รายละเอียดการยื่นภาษี ทางเน็ต
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่ (ระบบแท่ง)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
     คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

 
8.การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
     การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
[ เข้าชม/Comment 122/0 ]
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     17.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
[ เข้าชม/Comment 114/0 ]
จดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
     จดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธร
[ เข้าชม/Comment 119/0 ]
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
     การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
[ เข้าชม/Comment 96/0 ]
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
[ เข้าชม/Comment 83/0 ]
 
ดูทั้งหมด... 


 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยางสายดงหลวง - หนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร
สำเนาประกาศ สอบราคา EGP ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านโพนแดง จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ.2553
ประกาศ อบต.ดงมะไฟ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านโพนแดง ม.5
ประกาศ อบต.ดงมะไฟ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ
ประกาศ สอบราคา EGP ประกวดราคาจ้างตามงบประมาณอุดหนุน จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธิอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ 57105138445 1.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอรกรีตแบบ over lay สาย บ.ดวงหลวง- บ.หนองใผ่ 2.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอรกรีตแบบ over lay สาย บ.นาแก
ประกาศ สอบราคา EGP ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านโพนแดง ตามเลขที่โครงการ 58015080145
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก้อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ.โพนแดง ต.ดงมะไฟ ลงวันที่ 12 ม.ค. 58
ประกวดราคาด้วยระแบบอิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ 1.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอรกรีตแบบ over lay สาย บ.ดวงหลวง- บ.หนองใผ่ 2.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอรกรีตแบบ over lay สาย บ.นาแก 3.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอรกรีตแบบ over lay สาย บ.นาแก -
ประกาศประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 3 โครงการ ถ.ลาดยาง นาแก-ดงมะไฟ , ดงหลวง-หนองไผ่ , ลาดยางสายบ้านนาแก ประกาศ ณ วันที่ 7 ต.ค.58
รับโอนย้ายข้าราชการหลายตำแหน่ง
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


ดูบอลัน หนุกๆครับ (อ่าน 191 / ตอบ 0 )
ท่องเที่ยวกาญจนบุรีไปกับโปเกมอน (อ่าน 171 / ตอบ 0 )
เทิดทูลสถาบัน (อ่าน 266 / ตอบ 4 )
ขอติดตามผลการดำเนินการ การว่อมแซมถนน บ้านโพนสูง ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (อ่าน 644 / ตอบ 1 )
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร (อ่าน 4601 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ


นายทรัพย์สิน พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ


นายไพโรจน์  พลธิราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ


 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 PDF
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ.2553

 • << ตุลาคม 2559 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
  http://www.dongmafai.go.th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=36
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงมะไฟ
  http://www.sakonnakhonguide.com/
  รวมข้อมูลจังหวัดสกลนคร ที่ัพัก โรงแรม ร้านอาหาร
  https://www.nacc.go.th/main.php?filename=section100
  มาตรา 100 และ มาตรา 103
  http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-1.jsp?menu=1
  ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.dongmafai.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ :: 279 ม.1 บ.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-981085
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์